Onze concepten
  • 085 04 711 22
085 04 711 22

AV Diensten


Audiovisuele Diensten

Een faciliteit op een goede manier in uw gebouw integreren vraag de juiste kennis en expertise.
Goede projectbelgeleiding is bepalend voor het esthetische resultaat en de uiteindelijke gebruikersvriendelijkheid.
Afhankelijk van de te implementeren faciliteit worden de volgende diensten toegepast.

Auditering

Onze audits helpen inventariseren en vastleggen van beheers- en gebruikerswensen waarbij rekening gehouden wordt met organisatie, gebouw en ruimte.

Om optimaal inzicht te krijgen in de behoefte van audiovisuele faciliteiten maken we gebruik van een vragenlijst waarin naast ruimte- en bouwkundige aspecten ook organisatorische aspecten aan de orde komen.
Concept Direct voert audits uit op een praktische manier, waarbij het niet onnodig ingewikkeld wordt gemaakt. Als er geen (management) informatie beschikbaar is, zullen we de vertaalslag maken in het plan. Dat betekend dat we in het plan de mogelijkheden voor de organisatie beschrijven, met de voordelen voor organisatie, de gebruiker en de beheerder.

Engineering

De uitwerking van de technische oplossing.

Projectmanagement

Coördinatie project en uitvoer
Goede communicatie en controle over het hele proces zien wij als één van de belangrijkste uitgangspunten die bijdragen aan een geslaagd proces. Belangrijke informatie leggen wij daarom vast in een projectformulier. Op deze wijze zorgen wij dat alle zorg voor u uit handen wordt genomen en dat het project snel kan worden opgeleverd.

Montage & Programmering

Vakkundige (de)montage door ervaren AV monteurs

Onderhoud & Service Level Agreement

Digitaal en mechanisch onderhoud AV Apparatuur
Ook na de aankoop bent u graag voorzien van een kwalitatieve dienstverlening. Door onze expertise en regionale ondersteuning kunnen we u na aankoop voorzien van de juiste hulp en support. Deze ondersteuning is opgedeeld in preventief- en correctief onderhoud.

Dienstverlening Concept Direct bij revitalisatie / nieuwbouw vergaderomgevingen

Naast bovengenoemde diensten:

Pre-Project meetings

Groepsoverleg met opdrachtgever en (project)partners over technische en architectonische aspecten.

Technisch vooronderzoek

Het beoordelingen van bouwkundige aspecten (voornamelijk bij revitalisatie)

Planvorming & Advies

Het uitwerken van het concept met daarbijbehorend advies (incl. presentatie/document)

Calculatie

Verwachte investerings- en onderhoudskosten project / per object

Planning

Het opstellen en aanleveren van een planningsschema

Afspraak maken

Blog