Onze concepten
  • 085 04 711 22
085 04 711 22

Privacy Policy

Privacyverklaring Concept Direct
Concept Direct, gevestigd aan de Rijksstraatweg 17J te Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende handelsnamen: Concept Direct, De Presentatiekast en De Schaartafel.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Concept Direct verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere relaties. Deze gegevens worden gebruikt voor operationele doeleinden zoals de uitvoering van een overeenkomst, marketing en CRM-gerelateerde activiteiten. Concept Direct kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van producten en diensten van Concept Direct en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Concept Direct verstrekt. Concept Direct kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom Concept Direct gegevens nodig heeft
Concept Direct verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Concept Direct gebruikt bovenstaande persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Concept Direct gebruikt deze gegevens hoofdzakelijk om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, u schriftelijk, per post of per e-mail te kunnen benaderen en onze producten te kunnen aanbieden om goederen of diensten op uw adres te kunnen afleveren c.q. te kunnen verrichten.

Wettelijke verplichtingen;

Marketing- en CRM-doeleinden, bijvoorbeeld het sturen van de nieuwsbrief;

Commerciële doeleinden

Google Analytics
Concept Direct maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Concept Direct bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Concept Direct te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Concept Direct heeft hier geen invloed op. Concept Direct heeft Google geen toestemming gegeven om via haar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cloud
Concept Direct kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Concept Direct door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Concept Direct heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Rechten van betrokkenen
De AVG biedt betrokkenen een aantal rechten. Om als betrokkene van deze rechten gebruik te maken, kun je telefonisch contact opnemen via 085-04711122 of per e-mail via info@conceptdirect.nl

Informatie en inzage
Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken en we kunnen toelichten met welk doel Concept Direct dat doet.

Wijziging
Indien de persoonsgegevens die Concept Direct van je geregistreerd heeft onjuist zijn en je deze wilt aanpassen, kun je dat kenbaar maken via bovenstaand telefoonnummer of e-
mailadres.

Vergetelheid
Je hebt het recht ons de persoonsgegevens die wij van je hebben, te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals administratie of uitsluiting die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Indien je vindt dat Concept Direct de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, kun je die verwerking laten beperken. Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen.

Bezwaar (verzet)
Voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Indien het om marketing of CRM gaat, zullen we die verwerking van je persoonsgegevens zo snel mogelijk beëindigen.

Portabiliteit
Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten overdragen kun je hiertoe een verzoek bij Concept Direct indienen.
Indien je je wilt uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief kan dat via de uitschrijf link die je vindt in de nieuwsbrief alsook in de webversie daarvan. Daarnaast kun je jouw verzoek tot uitschrijving ook sturen naar info@conceptdirect.nl of telefonisch doorgeven via 085-0471122

Bewaartermijnen
CONCEPT DIRECT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht, verwerkt Concept Direct persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst en voornamelijk voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van CONCEPT DIRECT en het uitvoeren van onze commerciële doelstelling. Hier is een zorgvuldige afweging aan voorafgegaan.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening leveren we persoonsgegevens aan derden. Dit zijn zowel derde ontvangers als verwerkers. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zoals de Belastingdienst.

Cookie statement Concept Direct.
Concept Direct gebruikt cookies op haar websites. Dit doet zij voor de doeleinden zoals omschreven in de privacy statement. Daarnaast kan op basis van deze cookies de dienstverlening worden verbeterd, de websites optimaal functioneren en kunnen campagnes efficiënt worden uitgevoerd.
Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een webpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of maken gebruik van soortgelijke technieken (hierna aangeduid met: “cookies”):

conceptdirect.nl

depresentatiekast.nl

deschaartafel.nl

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.
Wil je een lijst van de cookies en hun functionaliteit zien die geplaatst worden via de CONCEPT DIRECT websites? Klik hier

Soorten cookies
Noodzakelijke cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door jou gevraagde dienst, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van je gegevens.

Optimalisatie cookies
Wij gebruiken deze cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van onze website.

Advertentie cookies
CONCEPT DIRECT gebruikt van tijd tot tijd cookies om je te voorzien van advertenties waarvan wij denken dat deze relevant voor je zijn, op basis van eerder opgevraagde pagina’s. Voor het gebruiken van deze cookies vragen wij je toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@conceptdirect.nl. Concept Direct zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.